فروش جواز ووسایل

11 ماه قبل

محل
مازندران / سلمانشهر
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
فروش مغازه
شماره تلفن 09940280046

فروش جواز ووسایل .در متل قو (سلمانشهر)بر خیابان اصلی وپر رفت و آمد .تخفیف پایه معامله

مازندران،سلمانشهر (متل قو )سر جمشید آباد بر خیابان اصلی

لوکیشن

سهمیه: ۱۹۰

جواز: آزاد

پخت روزانه: ۱۰کیسه به بالا

قیمت: ۱۸۰۰

نوع پخت: دستگاه

مایل به معاوضه :

متراژ کل: ۷۰

نوع سند: جواز نانوایی بربری آزاد پز

قیمت کل: ۵۰۰ میلیون تومان