شاطر

8 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09109740515

شاطر لواش سالم و جوان

لوکیشن

میزان پخت: فقط پخت بالا

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: ۱۸ سال