شاطر و خمیر گیر بربری هستم با سابقه زیاد و سالم،در جنوب تهران

9 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09193538137

سالم و کاری،جنوب تهران

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: دائمی

نوع پخت: سنتی

سابقه کار: ۱۵ سال سابقه کار