به یک همکار شاطر سنگکی جهت پخت نوبت عصر در محدوده شهر ری نیازمندیم

9 ماه قبل

محل
تهران / شهرری
دسته بندی
سنگکی
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09125438809

همکار شاطر نوبت عصر

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: کمکی

نوع پخت: سنتی

سابقه کار: