خمیرگیر لواش

10 ماه قبل

محل
تهران / رباط کریم
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09120843936

ازشنبه شروع بکار

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: دائمی

نوع پخت: سنتی

سابقه کار: ۲۳