شاطر لواش با تجربه

10 ماه قبل

محل
تهران / شهریار
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09206064006

شاطر لواش هستم ساکن شهریار ۷-۹ کیسه می پزم تنهایی هم تا ۵ کیسه می پزم 09206064006

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: دائمی

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: بیش از ۱۰ سال