جویای کار

10 ماه قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09199732856

سالم جوان کاری هستم الانم تهرانم

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: خمیرگیر