متقاضی اجاره مغازه اهل زنجان هستم و متاهل و جوان کاری

9 ماه قبل

محل
مازندران / قائم شهر
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
اجاره مغازه
شماره تلفن 09198164925

دنبال اجاره نانوایی هستم فرقی نداره دولتی باشه یا آزاد پز

قائمشهر خیابان تهران

لوکیشن

سهمیه: ۱۸۰

جواز: ندارد

پخت روزانه: ۶

قیمت: ..

پول پیش: تواففی

اجاره: توافقی

نوع پخت: دستگاه

پخش نان / جانونی: ندارد

آگهی دهنده: شخصی