شاطر چونه گیر خمیرگیر

2 سال قبل

محل
تهران / تهران
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09124086708

کارگربربری همه کاره

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: سنتی

سابقه کار: ۲۰