فرقی ندارد

10 ماه قبل

محل
تهران / شهریار
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن +989364044162

فرقی نمی کند

لوکیشن

میزان پخت: فرقی نمی کند

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: سنتی

سابقه کار: 6سال