شاطر لواش

11 ماه قبل

محل
تهران / شهریار
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09206064006

شاطر لواش هستم ساکن شهریار ۷-۹ کیسه می پزم تنهایی هم تا ۵ کیسه می پزم

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: با تجربه، سالم