خمیرگیر وشاطرلواشی هستم درصورت نیاز درخدمتم

11 ماه قبل

محل
تهران / اسلام شهر
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09905799409

ندارد

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: فرقی نمیکند

نوع پخت: دستگاه

سابقه کار: 15