فروش جواز آزادپز و دستگاه پخت و تمام امکانات

11 ماه قبل

محل
مازندران / سلمانشهر
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
فروش مغازه
شماره تلفن ‎0911 477 9925

نانوایی بربری آزاد پز در متل قو سر جمشید آباد خیابان اصلی و توریستی و محلی با فروش بالا متراژ مغازه ۷۰متر .دارای جای خواب و مغازه قابل تمدید تخفیف پایه معامله

مازندران،متل قو (سلمانشهر)سر جمشید آباد بر خیابان اصلی

لوکیشن

سهمیه: 190

جواز: آزاد

پخت روزانه: بالای 10 کیسه

قیمت: قیمت نان ساده ۱۸۰۰ تومان

نوع پخت: دستگاه

مایل به معاوضه :

متراژ کل: ۷۰

نوع سند: آزادپز

قیمت کل: ۵۰۰ میلیون تومان (پانصد میلیون تومان )