خریدار جواز هستم

3 سال قبل

محل
هرمزگان / بندر چارک
دسته بندی
کبابی و رستوران
زیر دست بندی
خریدار جواز
شماره تلفن 091111111111

توضیح

آدرس

لوکیشن

سهمیه: 12333

جواز: دولتی

قابل انتقال: بله

قیمت: 1244000