فروش گونی

3 سال قبل

محل
زنجان / خرم دره
دسته بندی
قنادی
زیر دست بندی
فروش گونی و نان خشک
شماره تلفن 0910112233

توضیحات

آدرس

لوکیشن

تعداد: 120000

قیمت: 1200000