جویای کارم

3 سال قبل

محل
بوشهر / برازجان
دسته بندی
نان سنتی خراسان
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09101122336

قثط شیف صبح هستم

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: کمکی

نوع پخت: سنتی

سابقه کار: 12