جویای کارم

4 ماه قبل

محل
بوشهر / برازجان
دسته بندی
نان سنتی خراسان
زیر دست بندی
جویای کار
شماره تلفن 09101122336

قثط شیف صبح هستم

برازجان 25 متری خیابان خضر

لوکیشن

میزان پخت: زیر 12 کیسه

نوع کار: کمکی

نوع دستگاه: سنتی

بیمه: دارد

سابقه کار: 12