1

3 سال قبل

محل
خراسان جنوبی / قاین
دسته بندی
تافتون
زیر دست بندی
فروش جواز
شماره تلفن 1

1

1

لوکیشن

سهمیه: 1

جواز: دولتی

محدوده فعالیت: بله

پول پیش: 1

اجاره: 1

قابل انتقال: 1

فروش: به همراه دستگاه

قیمت: 1