ص

3 سال قبل

محل
ایلام / دهلران
دسته بندی
تافتون
زیر دست بندی
اجاره مغازه
شماره تلفن ص

ص

ص

لوکیشن

سهمیه: ص

جواز: دولتی

پخت روزانه: ص

قیمت: ش

پول پیش: ش

اجاره: ش

نوع پخت: سنتی

پخش نان / جانونی: دارد

آگهی دهنده: شخصی