تعمیرکار ماهر

3 سال قبل

محل
گلستان / آق قلا
دسته بندی
بربری
زیر دست بندی
تعمیرکارهستم
شماره تلفن 09101011122

تعمیرکار ماهر هستم

آق قلا نزدیک گرگان رود

لوکیشن

سابقه کار: 12

محدوده فعالیت: آق قلا

ساعت کاری: 15