1

3 سال قبل

محل
خراسان شمالی / شیروان
دسته بندی
لواش
زیر دست بندی
فروش مغازه
شماره تلفن 1

1

1

لوکیشن

سهمیه: 1

جواز: آزاد

پخت روزانه: 1

قیمت: 1111

نوع پخت: دستگاه

مایل به معاوضه : 1

متراژ کل: 11

نوع سند: 1

قیمت کل: 1