نیازمندی های نان

انتشار انواع اگهی های نیازمندی وخرید و فروش کالاهای نو و کارکرده صنف نانوایان و قنادان


آخرین آگهی ها

بربری

بربری / جویای کار

سلام شاطر بربری

فارس / شیراز

2 ماه قبل

بربری

بربری / جویای کار

با سلام شاطر بربری هستم

فارس / شیراز

2 ماه قبل

بربری

بربری / جویای کار

نیازمند شاطر نانوایی بربری

یزد / مهریز

10 ماه قبل

بربری

بربری / جویای کار

سلام شاطر بربری ام

تهران / قلعه حسن خان

10 ماه قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

همکار

تهران / تهران

10 ماه قبل

لواش

لواش / اجاره دار

اجاره دار

البرز / کرج

10 ماه قبل

لواش

لواش / اجاره دار

اجاره مغازه لواشی

البرز / کرج

10 ماه قبل

بربری

بربری / جویای کار

جویای کار

البرز / کرج

11 ماه قبل

شیرمال

شیرمال / فروش دستگاه

میز کار نانوایی

تهران / تهران

11 ماه قبل

سنگکی

سنگکی / اجاره مغازه

خواستار اجاره سنگگ

مازندران / بابلسر

12 ماه قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر ناخن بربری ماشینی

خراسان رضوی / مشهد

12 ماه قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

با سلام به یک نفر جهت بسته بندی و خمیرگیری نیازمندیم

تهران / تهران

1 سال قبل

تافتون

تافتون / جویای کار

شاطر تافتون جویای کار

تهران / قلعه حسن خان

1 سال قبل

بربری

بربری / اجاره دار

اجاره دار بربری

تهران / اسلام شهر

1 سال قبل

سنگکی

سنگکی / جویای کار

خمیرگیر‌سنگکی‌هستم‌جویای‌کار

خراسان جنوبی / بیرجند

1 سال قبل

لواش

لواش / اجاره مغازه

اجاره نانوایی لواش با پخت ۴ کیسه دولتی

مازندران / ونوش

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

شاطر

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

نیازمند شاطر ماهر گرد پز

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

شاطر بربری دائمی

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / سایر

شاطر نان لواش نیاز مند به کار

مرکزی / اراک

1 سال قبل

لواش

لواش / سایر

به یک شاطرلواشی نیازمندیم

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / فروش جواز

فروش مجوز و همه دمو دستگاه پخت لواش

مازندران / نور

1 سال قبل

بربری

بربری / اجاره مغازه

متقاضی اجاره مغازه اهل زنجان هستم و متاهل و جوان کاری

مازندران / قائم شهر

1 سال قبل

بربری
سنگکی

سنگکی / اجاره مغازه

اجاره سه دانگ از شش دانگ سنگکی دستگاهی

مرکزی / مامونیه

1 سال قبل

سنگکی
بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری هستم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری هستم کمکی کار میکنم هرکی خواست در خدمتم

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

خمیرگیر لواش

تهران / رباط کریم

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

شاطر لواش با تجربه

تهران / شهریار

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

به یکخمیرنیازمندیم

تهران / اسلام شهر

1 سال قبل

بربری

بربری / شراکت

همه کاره بربری هستم هرکی خواست پایه شراکتم هستم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

جویای کار

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / جانونی/پخش محصولات

پخش نان بسته ای لواش

البرز / کرج

1 سال قبل

بربری

بربری / اجاره مغازه

اجاره بربری آبی

البرز / کرج

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

فرقی ندارد

تهران / شهریار

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

شاطر یا خمیرگیر(تنوری)

زنجان / زنجان

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

جویای‌کار

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

شاطر لواش

تهران / شهریار

1 سال قبل

سنگکی

سنگکی / جویای کار

ساطر سنگکی هستم جویای کار

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

خمیرگیر

زنجان / زنجان

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

شاطره سه کاره هستم جویای کار هستم

تهران / شهریار

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

خمیرگیر بربری

زنجان / زنجان

1 سال قبل

بربری

بربری / جویایی کاردر خارج از کشور

بربری(چونه گیر خمیرگیر،شاطر)

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

خمیرگیر وشاطرلواشی هستم درصورت نیاز درخدمتم

تهران / اسلام شهر

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

شاطر سه کاره

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

خمیر گیر لواشی

تهران / جاده ساوه

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

جویای کار

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

لواشی

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

جویای کار

زنجان / زنجان

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

شاطر دستگاه س کاره هستم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

نیازمند همکاری بربری برای منطقه ۱۴

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

نیازمند خمیرگیر

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

لواشی

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

شاطر لواشی دائمی نیازمندیم

تهران / اسلام شهر

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر هستم گرد پز

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

شاطر

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

به یک شاطرلواش نیازمندیم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / شراکت

شراکت نانوایی بربری ولواشی

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

جویای کار

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

دونفری میایم

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

شاطر لواش

تهران / شهریار

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

خمیرگیر بربری

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر گرد پز هستم .

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

شاطر بربری مربع پز و بادامی پز

تهران / اسلام شهر

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطربربری جویایی کار

تهران / بومهن

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

جویای کار

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

نیازمند شاطر گرد و دراز پز

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

بربری

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

شاطر بربری مربع و بادامی پز

تهران / اسلام شهر

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

سلام خسته نباشد دوستان به یه نوندار لواش نیازمندیم

تهران / چهاردانگه

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

نیازمند خمیر گیر یا شاطر با حقوق ۳۵۰ با خوراکخشگه۴۰۰

تهران / قلعه حسن خان

1 سال قبل

سنگکی

سنگکی / نیازمند همکار

ناندرار و خمیرگیر سنگک

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

باسلام بنده شاطر بربری هستم جویای کار دائمی

البرز / فردیس

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

نیازمند همکار

البرز / ماهدشت

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

نیازمند همکار برای بربری

تهران / پاکدشت

1 سال قبل

بربری

بربری / فروش مغازه

فروش بربری آزاد پز

آذربایجان شرقی / تبریز

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

خمیرگیربربری

البرز / فردیس

1 سال قبل

بربری

بربری / فروش مغازه

فروش نانوایی دولتی با سهمیه ۱۱۰ کیسه در ماه

گیلان / آستانه اشرفیه

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

نیاز مند شاطر

تهران / کهریزک

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

شاطرسه کاره فقط سالم باشه

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / فروش مغازه

فروش مغازه بربری با جدیدترین دستگاه های حال حاضر

مازندران / رویان

1 سال قبل

تافتون
بربری

بربری / نیازمند همکار

شاطره بربری دایمی

البرز / فردیس

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری هستم همه مدل میپزم سالم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

جویای کار

زنجان / زنجان

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری هستم جویای کار در کرج

البرز / کرج

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

با سلام شاطر ۳ کاره وخمیر گیر ه لواش هستم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / فروش مغازه

فروش جواز ووسایل

مازندران / سلمانشهر

1 سال قبل

نان سنتی خراسان

نان سنتی خراسان / نیازمند همکار

شاطر تنور‌گلی سندی

خراسان رضوی / مشهد

1 سال قبل

بربری

بربری / اجاره مغازه

نیازمند اجاره نانوایی در قم

قم / قم

1 سال قبل

بربری

بربری / خریدار جواز

خریدار جواز بربری

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / اجاره دار

مغازه بربری برای اجاره

بوشهر / عسلویه

1 سال قبل

بربری

بربری / فروش دستگاه

فروش دستگاه نانوایی

مرکزی / اراک

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

شاطر

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

چونه یا خمیرگیر

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

خمیرگیر

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

خمیرگیر

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

خمیر گیر چونه گیر فرق نمیکنه

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

کمکی ۸ روزه

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

نیازمند خمیرگیر

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

خمیرگیر . سالم

تهران / تهران

1 سال قبل

تافتون

تافتون / جویای کار

شاطر و خمیر گیر محیط خوب دوستانه تمیز

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

نیازمند شاطر گرد و درازپز هستم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

جویای کار. شاطر بربری ام تهران و اهواز

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

نیازمند خمیر گیر بربری

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری هستم

البرز / کرج

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

خمیرگیر یا چونه گیر بربری

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

شاطره سه کاره جویای کار

تهران / جاده ساوه

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

خمیر گیر بربری هستم حرفه ای جویای کار

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

نیازمند شاطر بربری هستیم

کردستان / سنندج

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

نیازمند شاطر

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

خمیرگیر جوان وسالم میخوام بدون دودو دم

البرز / محمد شهر

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

با سلام و خسته نباشید شاطر بربری هستم گرده پز حرفه ای

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری هستم جویای کار

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

شاطر سکاره هستم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطربربری هستم جویای کار پخت پایین باشه لطفا

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

کمکی ۸ روزه

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

آگهی استخدام شاطر فوری با دستمزد بالا

البرز / شهر جدید هشتگرد

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

نیازمند خمیرگیر لواش

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

با سلام خمبرگیر بربری هستم.با سابقه بالا

تهران / اسلام شهر

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

جویای کار

تهران / تهران

1 سال قبل

تافتون

تافتون / جویای کار

جویای کار

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / فروش مغازه

فروش جواز و وسایل

مازندران / تنکابن

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

خمیر گیر

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

شاطر سکاره هستم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

نیازمند همکار شاطر بربری

البرز / کرج

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری وخمیرگیر دونفر

سمنان / گرمسار

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

با سلام و خسته نباشید خدمت همکاران گرامی

گیلان / رشت

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

من شاطر سه کاره هستم جویای کار

تهران / شهریار

1 سال قبل

لواش

لواش / اجاره دار

نیازمند به اجاره نانوایی لواشی

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

سلام لطفا جای خواب داشته باشه

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / فروش مغازه

فروش جواز آزادپز و دستگاه پخت و تمام امکانات

مازندران / سلمانشهر

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

شهر بومهن

تهران / بومهن

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

شاطر لواشی نیازمندیم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطربربری

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

نیازمند خمیرگیر

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری تنوری.

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری

اردبیل / اردبیل

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

شاطربربری نیازمندیم

تهران / ملارد

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری م

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری

تهران / اسلام شهر

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

سلام شاطر بربری هستم همه مدل میپزم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

نیازمند کارگر

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

سلام خمیر گیر بربری هستم کمکی داعمی

تهران / اندیشه

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

جویای کار

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

شاطر لواشی

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

خمیر گیر

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

به یک شاطر یا خمیر گیرنیازمندیم

تهران / شهرری

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر هستم

گیلان / رشت

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

نیازمند خمیرگیر بربری

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / اجاره دار

نانوایی بربری برای اجاره

مازندران / بابلسر

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری

تهران / تهران

1 سال قبل

سنگکی

سنگکی / نیازمند همکار

به یک نفر پاچالدار نیازمندیم

تهران / اندیشه

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

سلام و خسته نباشید شاطر بربری هستم بادامی پز سالم

تهران / اسلام شهر

1 سال قبل

بربری

بربری / فروش مغازه

فروشی

مازندران / چالوس

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطربربری گرد وبادامی پز بدون دوددم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری ونان روغنی

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

نیازمند ۱ نفر خمیر گیر لواش در محدوده نظام آباد هستیم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / اجاره مغازه

نانوایی بربری اجاره ای

تهران / ملارد

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

شاطر سکاره هستم

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / اجاره دار

دنبال نانوایی اجاره ای هستم

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

شاطر سه کاره

تهران / رباط کریم

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

شاطر سه کاره لواش

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری بدون دود دم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / فروش مغازه

فروش جواز و وسایل نانوایی بربری

مازندران / سلمانشهر

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

09126944267

تهران / پاکدشت

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

خمیر گیر لواش نیازمندیم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

جویایه کار

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

جویایه کار

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند همکار

نیازمند شاطر بربری

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / فروش دستگاه

تنور ۲۳۰ و سه کاره

گیلان / رحیم آباد

1 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند همکار

نیازمند شاطر لواش پز

البرز / کرج

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر بربری هستم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / نیازمند تعمیرکار

فوری نیازمند تعمیرکار دستگاه نانوایی

تهران / ملارد

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

جویای کار داعم

تهران / ملارد

1 سال قبل

لواش

لواش / جویای کار

جویای کار داعم

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / فروش مغازه

فروش جواز وسایل

مازندران / سلمانشهر

1 سال قبل

تافتون

تافتون / نیازمند همکار

نانوایی تافتون در هایپر

تهران / تهران

1 سال قبل

لواش

لواش / اجاره دار

اجاره دار

تهران / تهران

1 سال قبل

بربری

بربری / فروش دستگاه

فروش دستگاه چونگیر دست دوم

تهران / اندیشه

1 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

شاطر چونه گیر خمیرگیر

تهران / تهران

2 سال قبل

بربری

بربری / جویای کار

جویای کار در نانوایی بربری

تهران / شهرری

2 سال قبل

بربری

بربری / فروش دستگاه

فروش دستگاه چونه گیر

تهران / شهریار

2 سال قبل

تافتون

تافتون / جویای کار

خمیرگیر تافتون هستم

اردبیل / اردبیل

2 سال قبل

قنادی

قنادی / خریدار مواد اولیه

کاردک خامه نیازمندم

بوشهر / خورموج

2 سال قبل

بربری

بربری / فروش دستگاه

فروش دستگاه چونه گیر بربری

تهران / اندیشه

2 سال قبل

بربری

بربری / فروش مغازه

فروش نانوایی بربری

تهران / تهران

2 سال قبل

تافتون

تافتون / اجاره دار

به یک مغازه تافتونی جهت اجاره

تهران / اندیشه

3 سال قبل

قنادی

قنادی / شراکت

دنبال شراکت در قنادی

تهران / آبسرد

3 سال قبل

فانتزی

فانتزی / جویای کار

فرکار اماده کار در زنجان

زنجان / زنجان

3 سال قبل

نان سنتی خراسان

نان سنتی خراسان / فروش دستگاه

دستگاه ۳کاره فروشی

ایلام / ایوان

3 سال قبل

لواش

لواش / ساخت تنور سنتی

s

اصفهان / خوانسار

3 سال قبل

لواش

لواش / خریدار گونی و نان خشک

s

خراسان رضوی / گلبهار

3 سال قبل

تافتون

تافتون / فروش گونی و نان خشک

s

ایلام / ایوان

3 سال قبل

لواش

لواش / فروش گونی و نان خشک

s

خوزستان / اندیمشک

3 سال قبل

فانتزی

فانتزی / آموزش

s

خراسان شمالی / جاجروم

3 سال قبل

لواش

لواش / جانونی/پخش محصولات

s

خراسان رضوی / سرخس

3 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند تعمیرکار

2

خراسان شمالی / آشخانه

3 سال قبل

لواش

لواش / تعمیرکارهستم

s

خراسان شمالی / شیروان

3 سال قبل

لواش

لواش / خریدار مواد اولیه

س

اردبیل / ابی بیگلو

3 سال قبل

لواش

لواش / فروش مواد اولیه

س

بوشهر / چغادک

3 سال قبل

لواش

لواش / خریدار جواز

س

ایلام / ایوان

3 سال قبل

تافتون

تافتون / فروش جواز

1

خراسان جنوبی / قاین

3 سال قبل

لواش

لواش / شراکت

س

خراسان رضوی / طرقبه

3 سال قبل

لواش

لواش / فروش دستگاه

س

اصفهان / فلاورجان

3 سال قبل

تافتون

تافتون / فروش دستگاه

س

خراسان رضوی / انابد

3 سال قبل

لواش

لواش / خریدار مغازه

س

خراسان شمالی / شیروان

3 سال قبل

لواش

لواش / فروش مغازه

1

خراسان شمالی / شیروان

3 سال قبل

فانتزی

فانتزی / اجاره دار

یی

آذربایجان غربی / قره ضیا الدین

3 سال قبل

تافتون

تافتون / اجاره مغازه

ص

ایلام / دهلران

3 سال قبل

فانتزی

فانتزی / نیازمند همکاردر خارج از کشور

س

ایلام / موسیان

3 سال قبل

بربری

بربری / جویایی کاردر خارج از کشور

s

ایلام / ایلام

3 سال قبل

بربری

بربری / جویایی کاردر خارج از کشور

s

بوشهر / چغادک

3 سال قبل

فانتزی

فانتزی / جویای کار

جویای کارم

خراسان شمالی / آشخانه

3 سال قبل

بربری

بربری / جانونی/پخش محصولات

پخش مواد نان

آذربایجان غربی / نالوس

3 سال قبل

لواش

لواش / نیازمند تعمیرکار

تعمیرکار ماهر نیازمندیم

لرستان / معمولان

3 سال قبل

تافتون

تافتون / شراکت

شراکت در پخش نان

اردبیل / نمین

3 سال قبل

کبابی و رستوران

کبابی و رستوران / خریدار جواز

خریدار جواز هستم

هرمزگان / بندر چارک

3 سال قبل

قنادی

قنادی / فروش گونی و نان خشک

فروش گونی

زنجان / خرم دره

3 سال قبل

سنگکی

سنگکی / نیازمند همکاردر خارج از کشور

نیازمند همکار

زنجان / کرسف

3 سال قبل

تافتون

تافتون / جویایی کاردر خارج از کشور

ماهر در نان تافتون

ایلام / پهله

3 سال قبل

بربری

بربری / تعمیرکارهستم

تعمیرکار ماهر

گلستان / آق قلا

3 سال قبل

نان سنتی خراسان

نان سنتی خراسان / جویای کار

جویای کارم

بوشهر / برازجان

3 سال قبل


محصولات فروشگاهیدانلود اپلیکیشن نانوایان 20

انتشار انواع اگهی های نیازمندی وخرید و فروش کالاهای نو و کارکرده صنف نانوایان و قنادان